dot
การจัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทยที่นครซีอาน article


หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้จัดงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยที่โรงละครPeople’s Theatre  นครซีอาน เมื่อวันที่ 4 และ 5 กันยายน 2551 รวม 2 วัน ๆ ละ 1 รอบ โดยมีหน่วยงานไทยและจีนในพื้นที่ร่วมประสานการจัดงาน ได้แก่  รัฐบาลมณฑลส่านซี รัฐบาลนครซีอานกรมวัฒนธรรมมณฑลส่านซี  สำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด  และโลตัส ซุปเปอร์เซนเตอร์ และร้านอาหารไทย “สยามการ์เดน” ภายในโรงแรมแชงกรีลา/ซีอาน   คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรวม 19 คนได้แสดงดนตรี และนาฏศิลป์ไทย รวม 12 ชุด ที่สำคัญได้แก่  โขนตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา  การแสดงดนตรีไทย ประกอบการแสดงที่สำคัญได้แก่ โปงลาง  เปิงมาง ระนาด  กลองยาว ปี่พาทย์ ฯลฯ  การแสดงพื้นบ้านของไทย 4 ภาค เช่น เซิ้งกะโป๋  รำกลองยาว  เซิ้งแหย่ไข่มดแดง  กระบี่กระบอง และไก่ชน  รวมทั้งระบำจีน-ไทยไมตรี  เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แน่นแฟ้นในช่วงปิดท้ายรายการ

พิธีเปิดงานการแสดงมีขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 4 กันยายน  2551  โดยมีนายจ้าว เจิ้งหย่ง รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี คนที่ 1 ร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศของรัฐบาลมณฑลส่านซี   พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ ภาคธุรกิจและเอกชนสำคัญของส่านซี และเมืองอื่น ๆ ในมณฑล   ได้แก่ ซีอาน เป่าจี เว่ยหนานและเสียนหยาง รวมแขกรับเชิญที่เข้าร่วมงานพิธีเปิดประมาณ 30 คน ที่สำคัญประกอบด้วยนาย Yoo Jai-hyon กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี  (คณะกงสุลต่างชาติในซีอานมีเพียงไทยและสาธารณรัฐเกาหลี)  อธิบดีกรมวัฒนธรรมมณฑลส่านซี  อธิบดีกรมการศึกษามณฑลฯ  อธิบดีสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าและกักกันโรคพืชและสัตว์มณฑลฯ  อธิบดีสำนักงานศุลกากรซีอานประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลฯ และรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลฯ  นอกจากนี้  นายเหยา อิ่นเหลียง รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี และนายต่ง  เสี้ยนหมิน อธิบดีสำนักงานการท่องเที่ยวมณฑลส่านซี ได้ร่วมชมการแสดงในวันที่ 5 กันยายน 2551ด้วย 

นายวศิน เรืองประทีปแสง  รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และนายหยู หัวชิง อธิบดีกรมวัฒนธรรมมณฑลส่านซี ในนามรัฐบาลมณฑลส่านซี  ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยรักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเน้นวัตถุประสงค์การจัดงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งจัดขึ้นที่นครซีอานเป็นการเฉพาะเมืองเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์  เพื่อให้ชาวส่านซีได้รู้จักประเทศไทยลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย  สะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิด “ไทย-จีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”  ระหว่างประเทศไทยกับจีนและมณฑลส่านซีโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา และการเกษตร  ขณะที่อธิบดีกรมวัฒนธรรมมณฑลส่านซี ได้กล่าวว่าการจัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทยต่อเนื่องจากการจัดงานเทศกาลไทยที่นครซีอานเมื่อเดือนพฤษภาคม ศกนี้   ย่อมมีส่วนช่วยโดยตรงต่อการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างสองฝ่ายที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีก

การจัดงานแสดงนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ประสบผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลาย  และสร้างฃทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยในหมู่ประชาชนชาวจีนในพื้นที่ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยกับส่านซีโดยใช้เครื่องมือการทูตวัฒนธรรม  คือ  “ศิลปการแสดง”  ที่อ่อนช้อยสวยงามตระการตา  เป็นสื่อสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  “ความเป็นไทย”    ทั้งนี้  ชาวส่านซี   รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักในซีอานสนใจเข้าร่วมชมการแสดงเกือบเต็มทุกที่นั่งทั้ง 2 วัน รวมไม่น้อยกว่า 2,000 คน (โรงละครจุที่นั่งได้รอบละ 1,000 คนเศษ)

---------------------------------------




กิจกรรมสำคัญ (คลิ๊ก)

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยเยือนนครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดของงาน Expo เส้นทางสายไหมและงานแสดงสินค้าประจำปีของมณฑลส่านซี (ซีเซี่ยหุ้ย) ครั้งที่ 19 article
กสญ. ณ นครซีอานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
สกญ.จัดงานงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันชาติไทย article
กสญ. ซีอาน กล่าวบรรยายในการอบรม “ข้อควรปฎิบัติเมื่อเยือนไทย” article
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทย ประจำปี 2014 Thai-Qujiang Cultural and Tourism Day (Thai Festival 2014) article
งาน The 18th Investment & trade Forum for Cooperation between East and West China & the silk Road International Exposition 第18届中国东西部合作与投资贸易洽谈 article
สกญ. ซีอาน ได้จัดโครงการพบปะกับชุมชนไทยในเทศกาลสงกรานต์ article
กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะเเละวัฒนธรรมอากูเฉวียนครั้งที่ 19 ณ อ.หู้ นครซีอาน article
กงสุลใหญ่เข้าพบนายกเทศมนตรีนครเว่ยหนานและคณะ article
2014年万佛节
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยของสกญ. ณ นครซีอาน (งานเทศกาลคริสมาสต์)
นาย มนชัย พัชนี กงสุลใหญ่เป็นพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างม.Northwestern Polytechnic University กับ ม.เทคโนโลยีมหานคร article
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวันชาติ ประจำปี 2556 ณ นครซีอาน 2013 article
สถานกงสุญใหญ่ ณ นครซีอานพร้อมคณะสื่อเยือนประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ตลาดอัญมณีไทย article
กสญ. ณ นครซีอานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พ่อหลว
สกญ. ณ นครซีอานจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงานมหกรรมวัฒนธรรมจีนตะวันตก ครั้งที่ 6 ปี 2555 ที่นครซีอาน
สกญ. ณ นครซีอานจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงานแสดงสินค้าประจำปี 2555 ของหนิงเซี่ย
นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา เยือนเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย
กสญ. ร่วมงานสัปดาห์ไทย ที่ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศซีอาน
กสญ. ร่วมรายการสถานีส่านซี ผลักดันอาหารและท่องเที่ยวไทย
กสญ. ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรหยางหลิงประจำปี 2555
กสญ. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
กสญ. เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศซีอาน ( Xi’an International Studies University) และบรรยายทางวิชาการแก่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ ณ นครซีอานโดยกรมส่งเสริมการเกษตร article
คณะศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าพบคณะกรรมการผลไม้ประจำมณฑลส่านซี ภายใต้ สมาคมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-ส่านซี article
กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์ อารยะวังโส วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน พร้อมต้อนรับคณะศิษย์ศรัทธา article
กสญ. ร่วมเปิดงานโปรโมทอาหารไทยที่โรงแรมซีฟีเทล ซีอาน ( 27 เม.ย. – 6 พ.ค. 2555)
Consul-General of Thailand in Xi’an opened the Thai Food Promotion at Sofitel Xi’an ( 27 april – 6 May 2012)
泰王国总领事馆为西安索菲特酒店“泰国美食节”开幕剪彩(2012年4月27日-5月6日
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานร่วมกับโซฟีเทลซีอาน จัดการสาธิตเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย article
กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะเเละวัฒนธรรมอากูเฉวียนครั้งที่ 17 ณ อ.หู้ นครซีอาน article
กงสุลใหญ่เข้าร่วมงานประชุ่มการก่อตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านผลไม้ article
กสญ. ณ นครซีอาน เป็นผู้แทนทีมประเทศไทยรับรางวัลส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ประจำปี 2011 จาก ccpit ส่านซี article
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ นครซีอาน
ซีอาร์ไอเข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์กงสุญใหญ่ ณ นครซีอาน article
กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำคณะตัวแทนจากเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยเยือนประเทศไทย article
งานสัมมนาโอกาสทางการลงทุนและธุรกิจไทย-ส่านซี โดย BOI
สกญ. ฯ นครซีอานจับมือห้างโลตัสโปรโมทครัวไทย
ซีอานเปิดเส้นทางบินตรงสู่เกาะภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
กงสุลใหญ่เข้าพบคารวะรองผู้ว่าราชการมณฑลส่านซี
กงสุลใหญ่เข้าพบ Director-General สำนักงานกิจการวัฒนธรรมส่านซี
งานพืชสวนโลกซีอาน 2011 จัดพิธีเปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่
กงสุลใหญ่เข้าพบคารวะนายกเทศมนตรีนครซีอาน
กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ข่าว www.ifeng.com article
Update!! ข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สามารถให้การตรวจลงตรา
กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซีอาน article
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง 83 พรรษา มหาราชา article
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "ผ่าตัดหัวใจทั่วโลก เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า ๘๔ พรรษา มหาราชา"
พาเที่ยวงานเทศกาลไทย 2553 ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี article
กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานให้สัมภาษณ์รายการ Focus Today article
กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเยือน ม.ซีอานเจียวทง
ข้อแนะนำแก่คนไทย ที่เดินทางเข้าประเทศจีน article
ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เรื่อง การปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณา article
การขยายเวลาการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว article
รายชื่อโรงพยาบาลในนครซีอานที่ได้รับมอบหมายรักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดA/H1N1
ส่งมอบหนังสือที่สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซีอาน article
ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซีอาน
งานเลี้ยงรับรอง “5 ธันวามหาราช” article
งานออกร้าน “วัฒนธรรมไทย” article
ซีอานเปิดสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี article
พิธีมอบเงินบริจาคแก่โรงเรียนยากจนในมณฑลส่านซี article
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยเพื่อมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2008 article
การจัดงานเทศกาลไทย 2008 article



dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


กระทรวงการต่างประเทศ
สถานกงสุลไทยในจีน
ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน
กรมการกงสุล
ร่วมโหวตเมืองไทยในใจคุณ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Royal Thai Consulate-General in Xi’an, 1st-2nd FL. 11 East, Diamond Peninsula, Qujiang New District, Yannan 3rd Rd, Xi’an, Shaanxi, 710061 陕西省西安市曲江新区雁南三路钻石半岛小区11号楼泰王国驻西安总领事馆 EMAIL : thaixian@outlook.com